Příběhy z praxe

Den učitelů 28.3.

tým pracovníků "Učí (se) celá rodina"
Příběhy z praxe
V České republice se den učitelů slaví 28. března, na den výročí narození Jana Amose Komenského – „Učitele národů“. Na základě této příležitosti bychom rádi vyjádřili díky školám a jejím pracovníkům, kteří s Aufori aktivně spolupracují. Dali jsme dohromady pár příkladů vydařené spolupráce, za kterou jsme moc rádi a rádi bychom se o tyto příběhy podělili i s vámi.
 

Sociální pedagožka ve škole

 
Velmi nás potěšilo, když nás oslovila sociální pedagožka z místní základní školy s tím, že by si chtěla zmapovat síť sociálních služeb spolupracujících s rodinami s dětmi. Domluvili jsme si schůzku, kde jsme si vzájemně představili naši práci. Již na této schůzce vzniklo mnoho nápadů, jak společnými silami podpořit ohrožené děti v jejich škole. Další schůzka už proběhla přímo ve škole, za přítomnosti Aufori, sociální pedagožky, třídní učitelky a rodiny, které jsme nabídli spolupráci. Sociální pedagožka zprostředkovala celý proces, kdy vyslechla třídní učitelku a potíže, které trápí její žačku, oslovila nás, oslovila rodinu a domluvila společnou schůzku. Z této schůzky vyplynula spolupráce rodiny s naší sociální pracovnicí a pedagožkou, které mohou rodinu podporovat přímo v jejich domácnosti. Díky této interakci jsme si potvrdili skutečnost, že sociální pedagog ve školním prostředí hraje důležitou roli v propojování dalších služeb, které poskytují podporu dětem a jejich rodinám. Díky patří přímo sociální pedagožce za její aktivitu, ale i celé škole za zřízení této důležité pozice.
 

Spolupráce s třídní učitelkou

 
S paní učitelkou Klárky jsme se spojili okamžitě, jakmile náš pedagog začal do rodiny docházet a Klárku doučovat. Paní učitelka byla od začátku velmi ochotná a otevřená jak v e- mailové tak i telefonické komunikaci. Kvůli vysoké absenci toho Klárka ve škole spoustu zameškala. Paní učitelka však neváhala a zajistila pro Klárku školní tablet a vytvořila kurzy, kde si Klárka může probírané učivo opakovat z domova. Nikdy nechybí ani paní učitelkou vytvořené studijní materiály, které plně korespondují s Klárčiným individuálním plánem. Paní učitelce není lhostejná ani rodinná situace Klárky či její psychické problémy, kvůli kterým má problém ráno vstávat do školy. Paní učitelka okamžitě souhlasila se schůzkou ve škole, kde jsme mimo jiné komunikovali, jak Klárce rozvrh lépe přizpůsobit. Tato spolupráce je tedy velmi přínosná nejen pro Klárku, která má paní učitelku moc ráda, ale i pro celou její rodinu, která si prochází nepříznivou životní situací.
 

Ochotný pan ředitel

 
Chlapec, který vyrůstá v pěstounské péči své tety, si přál zažít adaptační kurz s novou třídou, do které po prázdninách nastoupil. Rodina se nachází ve finanční tísni, a proto pro rodinu nastal problém ve chvíli, kdy bylo potřeba tento kurz zaplatit. Pedagožka Aufori zjišťovala různé možnosti. Například možnosti školy, kde mají finanční prostředky na podporu znevýhodněných dětí. Tyto zásoby byly v danou chvíli vyčerpány. Milým překvapením pro nás byl velmi aktivní přístup pana ředitele školy, kterému účast chlapce na adaptačním kurzu nebyla lhostejná a peníze nakonec sehnal díky jeho vlastní iniciativě. Tato aktivita nejenom umožnila chlapci zúčastnit se adaptačního kurzu s ostatními dětmi, ale nám všem také ukázala jeho empatii a zájem o žáky.
Touto cestou bychom při příležitosti dne učitelů rádi ještě jednou poděkovali všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol, se kterými spolupracujeme.
Na základě výše zmíněných, ale i mnoha dalších zkušeností věříme, že spolupráce mezi Aufori a školou může pomoci jak našemu pedagogovi v podpoře dětského klienta, tak učiteli, který díky tomu získává „spojku“ v domácím prostředí dítěte. V neposlední řadě dítěti, které může zažít pocit, že dospělí kolem něj táhnou za jeden provaz s cílem pomoci hlavně jemu samotnému.
 
Děkujeme!