Příběhy z praxe

„Cesta téměř na konec světa“ - návštěva Psychiatrické nemocnice Bílá Voda

Bc. Kristýna Hrochová a Bc. Anežka Horáková
Příběhy z praxe
Jedním z úkolů pracovníků terénního programu Aufori, o.p.s. je vyhledávat osoby v jejich přirozeném prostředí a pomáhat jim s navazováním na další sociální, zdravotní či komerční služby v jejich okolí. Právě při depistážní činnosti jsme v květnu navázali kontakt s klientem žijícím bez přístřeší v jednom malém městě. Klient byl motivovaný svoji situaci řešit, ale v cestě mu stálo hned několik bariér, kromě jiného byl závislý na alkoholu a neléčil se se schizofrenií.
 
Po prvním měsíci spolupráce se nám nedařilo najít vhodné řešení jeho situace. Jednoho dne ale sociální pracovnice z města, která se klientovi také snažila pomoci, přišla s možností Psychiatrické nemocnice v Bílé vodě, která byla pro našeho klienta vhodná a nekladla nepřekonatelné nároky pro přijetí. Klient do zařízení nastoupil a my měli tu čest, že jsme se za ním mohli letos v listopadu vypravit na exkurzi. A nejen za ním – od jeho nástupu do léčby se nám totiž podařilo zprostředkovat tuto pomoc i další klientům v obdobné situaci.
 
Léčebna se nachází v odlehlé části naší země, na bývalém zámečku Mariany Oranžské, po které je zařízení pojmenované. Kapacita zařízení je 134 osob. V areálu se nachází přijímací zařízení, kde probíhá diagnostika klientů, oddělení pro geriatrické pacienty a čtyři komunity pro osoby závislé na návykových látkách a gamblingu. Po milém přivítání terapeutkou, která nás po celou dobu exkurze prováděla, a krátkém seznámení s historií léčebny jsme měli možnost všechny části této „nemocnice“ poznat a tamější atmosféra nám doslova vzala dech. Velice zajímavé pro nás bylo dozvědět se, jak probíhají v komunitách terapie. Pro závislé klienty jsou při léčebném procesu velice důležité rituály a pravidla. V komunitách, kde klienti potom, co projdou přijímacím procesem, žijí, má každý člen svoji roli – někdo má na starost praní prádla, někdo se stará o komunitního psa a další zase pracuje v kuchyni. Klienti zde mohou strávit čtyři měsíce až rok a léčbu mohou kdykoliv bez udání důvodů ukončit, pokud ji nemají soudně nařízenou.
Exkurze pro nás byla důležitá z toho důvodu, že jsme se lépe seznámili s podmínkami přijetí do psychiatrické nemocnice a byli jsme představeni sociální pracovnici, která rozhoduje o přijetí. Až budeme klientům jako možnost řešení jejich nepříznivé situace nabízet toto zařízení, budeme díky této zkušenosti přesně vědět, o jakou léčebnu se
jedná.
V neposlední řadě nám exkurze pomohla se lépe vcítit do situace klientů, kteří sem přijíždí, protože si chtějí urovnat život. Pochopili jsme, jak nelehká jejich cesta musí být, když opustí vše, co je pro ně známé a snaží se bojovat se svojí závislostí.
 
V listopadu 2019 proběhly také další dvě stáže našich pracovníků, a to do organizací Ratolest v Brně a Tady a Teď v Plzni. Bylo zajímavé a příjemné vidět, jak pracuje jiná organizace s obdobnou cílovou skupinou, jako je ta naše v programu Učí (se) celá rodina. V obou organizacích nás zaujalo zejména to, jak kolegové a kolegyně usilují o zapojování dětí do různých aktivit jejich projektů.
 
Děkujeme všem pracovníkům za příjemně strávený čas při společném sdílení praktických zkušeností a za ochotu, se kterou se nám věnovali!