Aufori je členem Asociace Dítě a Rodina

Mgr. Nikola Nováková a Mgr. Lenka Matoušková
Koncem května 2020 jsme se stali členy Asociace Dítě a Rodina. Uskutečnili jsme tak myšlenku, o které jsme uvažovali již dlouho. Proč jsme o členství požádali právě teď a co stálo za naším rozhodnutím, se dočtete dále.
V programu „Učí (se) celá rodina“ již od roku 2014 pomáháme ohroženým dětem a jejich rodinám. Podporujeme, aby děti vyrůstaly ve svých rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.
Protože program funguje v režimu pověření k sociálně právní ochraně dětí a nikoli jako sociální služba, měli jsme možnost během uplynulého období nouzového stavu zůstat i nadále v kontaktu s našimi klienty a prakticky jim pomáhat řešit jejich obtížnou situaci. V mnoha případech se situace rodin a podmínky pro život dětí zhoršovaly a vnímali jsme jako podstatné zůstat s rodinami v kontaktu – často i osobně.
 
Velmi jsme proto ocenili a s nadšením sledovali aktivity Asociace Dítě a Rodina, která se k vládnímu uzavření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi opakovaně vyjadřovala.
Znovu nám to připomnělo, jak ohrožené rodiny velmi ovlivňuje politická situace v zemi, novely zákonů, které se realizují, nebo naopak těch, které by se realizovat měly, ale dlouhodobě k tomu nedochází. A jak potřebné je, aby se organizace a instituce, které působí v oblasti péče o ohrožené děti, spojovaly, aby byl jejich hlas více slyšet tam, kde má.
Těší nás, že jsme se k takové skupině nyní mohli připojit. Děkujeme!