Příběhy z praxe

Trochu více JISTOTY pro ty, kdo žijí v nejistotě

tým pracovníků Aufori
Nejistota – pocit a mnohdy trvalý stav, ve kterém rodiny zapojené v našem programu „Učí (se) celá rodina“ vychovávají své děti. Při práci s ohroženými rodinami usilujeme o to, aby tyto děti měly lepší životní šanci. Letos nám v tom nově finančně pomáhá Nadace Komerční banky Jistota. Za podporu děkujeme ale také našim stabilním donátorům, díky kterým ohroženým dětem pomáháme již sedmým rokem.
 
Naším cílem je, aby i děti ze sociálně slabých rodin prošly úspěšně systémem základního vzdělávání a pokračovaly ve studiu na vhodném středním odborném učilišti nebo střední škole. Proto s dětmi pracujeme na tom, aby se zlepšila jejich docházka do školy, školní prospěch i příprava na vyučování. Zaměřujeme se také na prevenci vzniku rizikového chování a vztahových problémů těchto dětí, nebo jejich snižování, a to prostřednictvím systematické terapeutické práce s těmito dětmi. 
 
V programu „Učí (se) celá rodina“ jsme během prvního čtvrtletí pracovali na Hradecku více než 40 ohroženými dětmi, strávili s nimi téměř 200 hodin v rámci doučování a téměř 20 hodin skupinové terapie.