Příběhy z praxe

Aleš na táboře získal kamarády, poprvé patří do nějaké party, kde má své místo

Mgr. Nikola Nováková
Příběhy z praxe
Letní tábor Deset dní jinak pro děti v obtížné rodinné situaci jsme ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové a Karlem Janečkem pořádali v letošním roce již po čtvrté. Kemp Alegro u Hořic nám opět připravil skvělé zázemí pro aktivity ve vodě i na souši.
 
V letošním roce se 29 dětí nalodilo do vesmírné rakety a vzlétlo do vesmíru. Cílem bylo pod vedením kapitánů obletět planety a najít planetu schopnou života. To se dětem nakonec podařilo. Děti měly možnost zažít vesmírné letní kino, hry v lese, výlet na vesmírnou rozhlednu, triatlon s Tomášem Slavatou, soutěž „Tábor hledá talent“ a mnoho dalších aktivit. Na konci tábora děti dostaly individuální zpětnou vazbu, protože každé dítě bylo důležitou součástí na cestě do vesmíru a díky všem jsme zvládly doletět na poslední planetu. 
 
Jedním z nich byl i Aleš*.
Aleš jel na tábor poprvé. Z účasti na táboře měl velké obavy. Má potíže nalézt a udržet si kamarády, těžko zapadá do kolektivu vrstevníků.

Jeho maminka měla podobné obavy, ale společně se nám Aleše podařilo motivovat k odjezdu. Táborové aktivity jsou vždy maximálně přizpůsobeny potřebám každého dítěte. S dětmi přicházíme do kontaktu již před táborem, takže nám to umožnilo poznat Aleše již předem a aktivity v programu uzpůsobit i jemu. Aleš se během tábora více a více zapojoval do skupinových her, stal se součástí svého týmu. Během činností se více spřátelil s dalšími dětmi. Po návratu z tábora na něho čekala maminka. Aleš se s ní přivítal a velmi nadšeně líčil všechny zážitky. Maminka se s námi spojila i týden po táboře.

Aleš na táboře získal kamarády, se kterými je v kontaktu i nyní. Přátelé ho berou jako sobě rovného a poprvé patří do nějaké party, kde má své místo.
Věříme, že tábor byla dobrá zkušenost nejen pro Aleše, ale všechny děti, které se zúčastnily.
 
*jméno bylo změněno