Příběhy z praxe

12letý Zdenda začal ve škole zažívat úspěch, který mu byl dříve cizí

Autoři: Mgr. Nikola Nováková, Mgr. Lukáš Tříska
Příběhy z praxe

Dvanáctiletý Zdenda má opět motivaci plnit školní povinnosti 

programu Učí (se) celá rodina pomáhají naši pedagogové dětem i rodičům zvládat požadavky školy, které jsou na ně kladeny. I když nám do spolupráce s rodinou Novotných* vstoupila epidemie koronaviru, všichni jsme se rychle přizpůsobili a našli jsme možnosti pomoci i jinou formou. Ve zmíněné rodině jsou 4 děti a doučování probíhalo a probíhá především s 12letým Zdendou*.
V rodině bylo od začátku roku 2020 uskutečněno 11 osobních setkání a 27 kontaktů jinou formou (nejčastěji telefonicky). K tomu jsme přistoupili, protože Zdenda se zdál být velmi motivovaný k plnění školních výsledků a kontakt s pedagogem byl tak poměrně intenzivní.
Telefonické rozhovory byly rozděleny každý den přibližně do tří menších telefonátů, během kterých se pedagog snažil se Zdendou vyřešit co nejlépe zadané úkoly ze školy. Iniciátorem těchto telefonátů nebyl pedagog Aufori, nýbrž sám Zdenda. Zkrátka a dobře, chtěl to mít správně. 

A jak naše spolupráce vlastně celá začala?

Do rodiny jsme přišli na základě domluvy s pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí, se kterým bylo domluveno, že se Zdendou budeme pracovat na zlepšení jeho prospěchu, přístupu ke školním povinnostem, ale i zlepšení jeho osobní hygieny. Zdenda je velmi sportovně nadaný, baví ho sport, především fotbal, kterému se věnuje. Do rodiny shodou okolností jako pedagog začal docházet kolega, který je aktivním sportovcem, a proto našli se Zdendou rychle společnou řeč.
 
Hned během prvních schůzek přišel hovor na sport, osobní hygienu, záliby, ale i plnění školních povinností. Zdenda byl zpočátku při doučování v rodině velice roztržitý, nesoustředěný, nekoncentrovaný, nebavilo ho to, neudržel pozornost a velmi rychle se rozptyloval. S pedagogem opakovaně hovořili o důležitosti školních povinností, hlavně o trpělivosti, která Zdendovi při výuce scházela. Zdenda cítil zájem, že může kdykoliv otevřeně přijít a bude vyslyšen, že se má na koho obrátit. 
 

A co se Zdendovi s pedagogem za dobu této krátké spolupráce společně povedlo?

To hodnotí sám pedagog programu Lukáš Tříska: 
„Zdenda vidí význam a smysl v plnění školních povinností, najednou začal zažívat úspěch, který mu byl cizí. Vidí jasný význam, proto ho informace a vzdělání začínají bavit.
Jeho potíže s koncentrací tu byly a pořád budou, ale to je výzva jak pro lidi kolem něj, tak i pro Zdendu samotného. Ze školy máme informace, že si změny v jeho přístupu rychle všimli, i když takto na dálku. Úkoly odevzdává včas a pečlivě vypracované, nezapomíná a plní si své povinnosti. Nyní je našim úkolem Zdendu v těchto nově nabytých dovednostech podpořit a upevnit. Až si je důkladně osvojí, budeme moci spolupráci ukončit.
 
 
 *jméno bylo změněno
 
Autoři: Mgr. Nikola NovákováMgr. Lukáš Tříska
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.