log9

Co děláme

Aufori jsme založili na jaře roku 2013 proto, abychom poskytovali kvalitní, jasně profilovanou službu těm, kteří o ni stojí a kteří se rozhodli nést odpovědnost za svůj život.

Chceme poskytovat sociální služby rodinám i jednotlivcům, kteří žijí v chudobě, nebo jsou chudobou ohroženi z důvodu odlišné barvy pleti, nízkého vzdělání a s tím spojené nezaměstnanosti, z důvodu dlouhodobé a vysoké zadluženosti, péče o dítě (samoživitelé) a další.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terénní programy

V terénních programech podporujeme sociální fungování a začlenění lidí, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. Pomáháme jim překonat problémy s bydlením, prací a dluhy, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

V sociální službě pomáháme rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy s plněním školních povinností, s péčí o děti, výchovou a hospodařením. Cílem sociální služby je obnovení narušených funkcí rodiny a stabilizace rodinné situace za její aktivní účasti.

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učí (se) celá rodina - navazující podpůrný program pro ohrožené rodiny

V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme ohroženým rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy s plněním školních povinností, které nezvládají vyřešit vlastními silami. Podporujeme, aby děti vyrůstaly ve svých rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti. Naším cílem je také snižovat sociální nerovnosti v přístupu dětí ke vzdělávání. 

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jde to i jinak - program pro rodiče, kteří mají odvahu udělat změnu

Hlavním mottem programu "Jde to i jinak" je přesvědčení, že násilí a tělesné tresty do rodinných vztahů nepatří, ale že jsou i jiné možnosti, jak řešit výchovné problémy s dětmi. 

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deset dní jinak - letní tábor pro děti v obtížné rodinné situaci

Letní tábor "Deset dní jinak" je pobytová akce pro děti v obtížné rodinné situaci. Nabízí těmto dětem nejen rekreaci, kterou si jejich rodiče nemohou z ekonomických důvodů dovolit, ale také nové vztahové zkušenosti, potřebné pro jejich optimální vývoj.  

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtyři dny na cestě - zážitková akce pro mladistvé

Čtyři dny na cestě je čtyřdenní putovní zážitková akce pro mladistvé, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním. 

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baví (se) celá rodina

"Baví (se) celá rodina" je jednodenní akce, kterou učíme a pomáháme rodinám zapojeným do programu "Učí (se) celá rodina" trávit aktivně a smysluplně volný čas společně jako rodina. 

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapojování dětí do programu podpory ohrožených rodin

Cílem projektu je zavést inovativní princip zapojování dětí do práce s ohroženými rodinami v rámci programu "Učí (se) celá rodina". Přejeme si být týmem odborníků, kteří se na problémové situace rodin dokáží dívat nejen očima dospělých, ale také očima dětí.

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učí se celá rodina - doučování žáků se sociálním znevýhodněním

Účelem projektu je realizace individuálního doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Švadlenky - sociální podnikání ušité na míru

Sociální podnik Švadlenky pomáhá lidem z Královéhradeckého kraje, kteří se ocitli ve finanční nouzi a potřebují práci. Posláním Švadlenek je přispívat k sociálnímu začlenění lidí, kteří i přes své potíže chtějí pracovat a žít lépe.

Více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kalendář akcí

leden 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4