log9

Co děláme

Aufori jsme založili na jaře roku 2013 proto, abychom poskytovali kvalitní, jasně profilovanou službu těm, kteří o ni stojí a kteří se rozhodli nést odpovědnost za svůj život.

Chceme poskytovat sociální služby rodinám i jednotlivcům, kteří žijí v chudobě, nebo jsou chudobou ohroženi z důvodu odlišné barvy pleti, nízkého vzdělání a s tím spojené nezaměstnanosti, z důvodu dlouhodobé a vysoké zadluženosti, péče o dítě (samoživitelé) a další.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terénní programy

V terénních programech podporujeme sociální fungování a začlenění lidí, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. Pomáháme jim překonat problémy s bydlením, prací a dluhy, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

Více informací zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učí (se) celá rodina - program podpory rodiny

V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy s plněním školních povinností, s péčí o děti, výchovou a hospodařením, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Podporujeme, aby děti vyrůstaly ve svých rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.

Více informací zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baví (se) celá rodina

"Baví (se) celá rodina" je jednodenní akce, kterou učíme a pomáháme rodinám zapojeným do programu "Učí (se) celá rodina" trávit aktivně a smysluplně volný čas společně jako rodina. 

Více informací zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deset dní jinak - letní tábor pro děti v obtížné rodinné situaci

Letní tábor "Deset dní jinak" je pobytová akce pro děti v obtížné rodinné situaci. Nabízí těmto dětem nejen rekreaci, kterou si jejich rodiče nemohou z ekonomických důvodů dovolit, ale také nové vztahové zkušenosti, potřebné pro jejich optimální vývoj.  

Více informací zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Podpora kvality terénního programu v Královéhradeckém kraji

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociální služby terénní programy v Královéhradeckém kraji prostřednictvím provedení revize standardů kvality poskytovaných služeb a zvýšení odbornosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v organizaci jejich dalším  odborným vzděláváním.

Více informací zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zapojování dětí do programu podpory ohrožených rodin

Cílem projektu je zavést inovativní princip zapojování dětí do práce s ohroženými rodinami v rámci programu "Učí (se) celá rodina". Přejeme si být týmem odborníků, kteří se na problémové situace rodin dokáží dívat nejen očima dospělých, ale také očima dětí.

Více informací zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kalendář akcí

duben 2021
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1