log9

1 2 3 4 5 6 10 100_7825 100_7827 100_7832 100_7989 Pilaovi_27.7 5 WP_20150921_17_28_25_Pro WP_20150921_17_30_19_Pro

Pomoc rodinám v regionu MAS mezi Úpou a Metují

Program „Učí (se) celá rodina“ jsme v regionu MAS mezi Úpou a Metují realizovali za finanční podpory Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Díky tomuto projektu jsme tak mohli naše aktivity rozšířit i na další území a navýšit personální kapacity pro zajištění včasné pomoci dalším potřebným rodinám.

Za uplynulé dva roky naše sociální pracovnice a pedagožky pracovaly celkem s 19 ohroženými rodinami, které byly do programu zapojeny nejčastěji na základě doporučení ze strany pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu jsme na tomto území podpořili celkem 41 nezletilých dětí do 15 let a 31 dospělých osob.

Jednou z klíčových aktivit v projektu byly také vzdělávací aktivity pro pracovníky přímé práce. Naše kolegyně tak měly možnost získat nové poznatky a zkušenosti prostřednictvím kurzů a výcviků zaměřených na problematiku práce s ohroženými dětmi a rodinami. Kolegyně Mgr. Jana Brátová se ohlédla za účastí na jednom z nich: Výcvik v komunikaci s dětským klientem - metodika Child in Focus" mi dal mnoho zajímavých podnětů. Například to, že při komunikaci s dítětem se vyplatí zaměřit se na pocit, který dítě zažívá a snažit se v něm s ním pobýt. Ačkoliv by se zdálo, že to bývá samozřejmostí, v praxi často vídám, že se na dětské pocity nezaměřuje pozornost. Díky poznatkům z kurzu mohu dále edukovat např. rodiče zapojené v projektu nebo se s dětmi více zaměřovat na jejich emoce, kterým samy někdy nerozumí.“

Některé ze zapojených rodin dokázaly během spolupráce svoji situaci zlepšit po pouhém poskytnutí rady a nasměrování na jinou cestu. S dalšími rodinami byla spolupráce dlouhodobější a za intenzivní podpory, desítek hodin nácviků, doprovodů či konzultací, zdolávaly své životní překážky, které se jim dařilo různorodě překonávat.

Při práci s rodinami má pro nás smysl každá maličkost ovlivňující jejich život pozitivním směrem. V jedné rodině to může být nová postel pro předškoláka, v jiné zase zlepšení komunikace mezi členy rodiny nebo zdolání přijímacích zkoušek a přijetí na střední školu, což se v projektu podařilo 4 dětem – gratulujeme! Smysl naší práce například potvrzuje i to, že se rodičům podaří situaci stabilizovat tak, že se k nim dítě může z dětského domova vrátit zpět domů.

Jsme přesvědčeni, že náš program má v regionu MAS mezi Úpou a Metují své místo. Díky plynulé návaznosti dalšího evropského projektu můžeme na tomto území ve své práci pokračovat.

Autorka: Vendula Bubelová, vedoucí programu na Jaroměřsku a Náchodsku

Fotodokumentace:

ukončení MAS MUM I - foto 1 zmenšené 

ukončení MAS MUM I - foto 2 zmenšené

Kalendář akcí

srpen 2022
Ne Po Út St Čt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3